AKTUALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO, Komunikaty, Rolnictwo

Bezpieczeństwo żywnościowe – poradnik nie tylko dla rolników.

Czym jest bezpieczeństwo żywnościowe

Bezpieczeństwo żywnościowe to działania, które podejmują państwa, aby zapewnić społeczeństwu dostęp do żywności:

  • odpowiedniej jakości (bezpiecznej, odżywczej i różnorodnej)
  • w odpowiedniej ilości.

Działania te mają na celu także zapewnienie żywności przystępnej cenowo poprzez funkcjonujący bez zakłóceń łańcuch dostaw.

O bezpieczeństwie żywnościowym mówimy wtedy, gdy w kraju nie brakuje żywności dobrej jakości i jest ona dostępna dla każdego.

Co wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest głównym celem Wspólnej Polityki Rolnej, na realizację którego przeznaczane jest około 1/3 unijnego budżetu. Polska, podobnie jak Unia Europejska jako całość, jest dziś znaczącym eksporterem żywności, wnosząc coraz większy wkład w globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

Zarówno restrykcje wprowadzane w związku z trwaniem pandemii COVID-19, zachwianie rynków w konsekwencji rosyjskiej agresji w Ukrainie, jak i zmiany klimatu uwypukliły znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego.

Zapewnienie odpowiedniej ilości żywności przystępnej cenowo wymaga ciągłej poprawy efektywności rolnictwa i przetwórstwa oraz łańcucha dostaw funkcjonującego bez zakłóceń.

W warunkach zmian klimatu coraz większe znaczenie mają działania zapewniające zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w dłużej perspektywie poprzez ochronę zasobów ziemi, wody i różnorodności biologicznej, a także ograniczanie strat i marnowania żywności.

Na bezpieczeństwo żywnościowe wpływają działania podejmowane na każdym etapie łańcucha dostaw:

  • od dostawców środków do produkcji rolnej,
  • rolnictwo,
  • poprzez dystrybucję,
  • przetwórstwo,
  • magazynowanie,
  • handel (hurtowy, detaliczny, zagraniczny),
  • gastronomię,
  • aż do konsumpcji.

Pamiętaj!

Za bezpieczeństwo żywności odpowiada jej producent.

Czy wiesz, że

„Epicentrum” globalnego bezpieczeństwa żywnościowego stanowi pszenica. Powierzchnia jej upraw stanowi 30,6% światowej powierzchni zbóż (kolejne miejsca zajmują kukurydza – 26,7% i ryż – 22,6%).

Ważne!

Pojęcie bezpieczeństwo żywnościowe nie jest tożsame z bezpieczeństwem żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe to odpowiednia ilość i jakość.

Natomiast bezpieczeństwo żywności to zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych i weterynaryjnych na każdym etapie jej produkcji.

Warto odwiedzić poniższe strony internetowe.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bezpieczenstwo-zywnosciowe

Poniżej, do pobrania:

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

ULOTKI – do pobrania poniżej.