AKTUALNOŚCI

Gmina Jeziorzany z dofinansowaniem projektu pn. „Obchody 190. Rocznicy Bitwy pod Łysobykami”.

Dofinansowanie otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach – instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina Jeziorzany.

W sumie złożono 1705 wniosków. Samorządowe instytucje kultury złożyły ich 787, a NGO – 918. Dofinansowanie otrzymało 111 wnioskodawców – 32 samorządowych i 79 NGO. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich projektów, początkowo planowana na 3,5 mln zł, dzięki przyznaniu dodatkowych środków uległa zwiększeniu do 4,5 miliona złotych. Poszczególne projekty mogły wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych.

Projekty nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania będą wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Beneficjenci mogą realizować zadania od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.

Konkurencja jak widać bardzo duża, tym bardziej cieszy fakt uzyskania dofinansowania.

Pierwsze prace przy realizacji tego zadania już rozpoczęte. Postęp prac obserwować będzie można na specjalnie stworzonej zakładce, na naszej stronie internetowej: jeziorzany.eu.