AKTUALNOŚCI, Inwestycje, PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Budowa Parku Rekreacji w Przytocznie – wykonanie strefy streetworkoutu i małej architektury – umowa z wykonawcą podpisana.

Gmina Jeziorzany realizuje projekt pn. „Budowa Parku Rekreacji w Przytocznie – wykonanie strefy streetworkoutu i małej architektury”.

W ramach prowadzonego postępowania krajowego, w trybie podstawowym: link (https://jeziorzany.ezamawiajacy.pl/pn/jeziorzany/demand/notice/public/103388/details) Gmina Jeziorzany wybrała ofertę firmy STEELCORE Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 14M, 37-500 Jarosław. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w oparciu o kryteria oceny ofert określone w treści SWZ.

Dnia 28 września br. umowa pomiędzy stronami, Gminą Jeziorzany i STEELCORE została podpisana.

Wartość zadania, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą – 159 569,13 zł (brutto)

https://steelcore.pl/

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Wykonanie placu ze stołami do gier i streetworkout (Komplet zawiera zakup z
dostawą i usługą montażu następujących elementów: zestawu do
streetworkoutu, stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, stołu
do gry w szachy, ławkę młodzieżową, tablicę z regulaminem placu.
2) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej. W ramach zadania zostaną
wykonane następujące prace: wykopy ziemne w gruncie i wyłożenie geowłókniny,
wykonanie nawierzchni żwirowej, ułożenie obrzeży betonowych.
3) Doposażenie parku w obiekty małej architektury, na które składają się dostawa i
montaż następujących elementów: pergoli drewnianej, parkletu drewnianego,
biblioteczki społecznej, huśtawki oraz hamaków.
4) Wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej.

Poniżej przykładowa wizualizacja jednego z elementów.

Ten projekt to kolejny etap, który zwiększa atrakcyjność tego miejsca. Tym razem strefa dla troszkę starszej młodzieży a także dorosłych, którzy chcieliby odpocząć jak również podnieść swoją kondycję poprzez ćwiczenia na przyrządach.
Dziękuję pracownikom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, których pomoc w zdobyciu tego dofinansowania była nieoceniona. Wspólnymi siłami osiągnęliśmy pierwszy krok, pozostają do wykonania kolejne, które właśnie wykonujemy…

Mariusz Grobel, Wójt Gminy Jeziorzany