Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych – Stoczek Kocki.

Gmina Jeziorzany otrzymała wsparcie w postaci dofinansowania do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103129 L od km 0+400,00 do km 1+390,00, w miejscowości Stoczek Kocki” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

To kolejna, trzecia inwestycja drogowa w naszej gminie w ramach tego funduszu (w roku 2019 przebudowano odcinki dróg w Blizocinie i Krępie).

DOFINANSOWANIE 264 655,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 441 092,76 zł

Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji w m. Stoczek Kocki.