INWESTYCJE

RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 to jeden z 16. Regionalnych Programów Operacyjnych.

 Celem programu jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.

Budżet RPO WL 2014-2020 wynosi 2,23 mld €. Zobacz budżet RPO WL w rozbiciu na obszary wsparcia 

Dzięki tym środkom w ramach dwóch funduszy:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Europejskiego Funduszu Społecznego

wsparcie otrzymają kluczowe dla rozwoju województwa lubelskiego obszary:

 • przedsiębiorczość,
 • badania i innowacje,
 • energetyka odnawialna,
 • środowisko,
 • rynek pracy,
 • edukacja,
 • pomoc społeczna,
 • transport,
 • kultura,
 • ochrona zdrowia.

Chcesz lepiej poznać Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Zajrzyj na stronę główną programu: www.rpo.lubelskie.pl.

- lista wpisów