AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Jeziorzany w dniu 18 listopada 2022 r.