AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu – „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeziorzany”

2020-05-20 14:27

Gmina Jeziorzany ogłasza przetarg nieograniczony pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeziorzany.
Pełna dokumentacja znajduje się na stronie BIP Gminy Jeziorzany