Komunikaty

Ostrzeżenia hydrologiczne nr 115 i 116.

Data i godzina wydania: 05.07.2022 – godz. 08:11
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 115
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 05.07.2022 do godz. 00:00 dnia 06.07.2022
Obszar: zlewnie Brenia, Wisłoki, Łęgu, Sanu, Wisłoka, Wieprza do ujścia Bystrzycy oraz Bugu do ujścia Uherki (lubelskie, podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa


Data i godzina wydania: 05.07.2022 – godz. 08:24
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 116
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 05.07.2022 do godz. 15:00 dnia 06.07.2022
Obszar: Wieprz od ujścia Bystrzycy, przyrzecze Wisły, Bug od ujścia Uherki do Krzyczewa (lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu (miejscami również o charakterze burzowym), mogą wystąpić wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, przebieg zjawiska może być gwałtowny. W obszarach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, na rzekach kontrolowanych, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa