Komunikaty, OSTRZEŻENIA METEO

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 81 – gęsta mgła.

Źródło:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Pa stwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydzia w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podle!na 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: [email protected]
www: www.imgw.pl