AKTUALNOŚCI, Komunikaty

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lubartowskiego

2020-11-05 21:31

Szanowni Państwo,
Starosta Powiatu Lubartowskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Lubartowskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lubartowskiego”.
 
Konsultacje prowadzone będą od dnia 30.10.2020 r. do dnia 20.11.2020 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych
za pomocą załączonego formularza.
Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres [email protected], lub dostarczyć drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów w terminie do dnia 20.11.2020 r. (decyduje data wpływu).

1. Formularz zgłaszania uwag i wniosków.
2. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lubartowskiego” – projekt.