AKTUALNOŚCI, RPO WL 2014-2020

Projekt w zakresie dofinansowania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dla mieszkańców Gminy Jeziorzany

Wójt Gminy Jeziorzany ogłasza nabór do projektu OZE.
Projekt zakłada dofinansowanie do:
1. Instalacji kotlowni na biomasę, (ankieta- deklaracja uczestnictwa)
2. Instalacji pompy ciepła – aerotermalnej, (ankieta- deklaracja uczestnictwa)
3. Instalacji paneli fotowoltaicznych, (ankieta- deklaracja  uczestnictwa)
4. Instalacji kolektorów słonecznych,(ankieta- deklaracja uczestnictwa)
Przystępując do Projektu należy złożyć również deklarację RODO oraz warunków uczestnictwa w projekcie (deklaracja).
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 czerwca 2019 r.

Wpisany pierwotnie dnia 2019-05-16 13:04