AKTUALNOŚCI

Przetarg na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jeziorzany”

2020-03-27 00:00

Gmina Jeziorzany ogłasza przetarg pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jeziorzany”. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są pod adresem: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jeziorzany – dokumentacja_przetarg_BIP.

Dodano plik:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Projekt współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.