AKTUALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO

Wzmożony ruch wojsk – ćwiczenia pk. STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch
kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami
pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się
zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.
W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal
wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn
pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na
autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.
Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników
ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił,
koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami
gospodarzami.
Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki
sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w
ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i
poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.
Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym
lokalnymi.


Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności.
Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zwracamy się również z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza
w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć
obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn
wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków
powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w
sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty,
instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu
bezpieczeństwa i obronności.


W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym
kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24
Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim
terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem
STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych
państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i
marca.
STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane
przeciwko jakiemukolwiek państwu.