AKTUALNOŚCI

Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Jeziorzany z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uporządkowania ewidencji adresów części miejscowości Przytoczno.

Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Jeziorzany z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uporządkowania ewidencji adresów części miejscowości Przytoczno.

Link:

https://ugjeziorzany.e-biuletyn.pl/index.php?id=542&p1=szczegoly&p2=260034