AKTUALNOŚCI, Gospodarka odpadami

Zbiórka folii rolniczych z terenu Gminy Jeziorzany

Informujemy, że dnia 20 listopada (poniedziałek) 2023 r. odbędzie się zbiórka odpadów rolniczych: folia rolnicza biała i czarna do owijania balotów, folia czarna po kiszonkach, opakowania po nawozach worki oraz opakowania typu Big Bag.


WAŻNE !!!

Realizacja i odbiór odpadów będzie polegała na:

1) oddzielnym  składowaniu i sortowaniu odpadów na niżej wymieniona grupy:

  • folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem)
  • folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem),
  • opakowania po nawozach,
  • Big – Bag, (tylko Big-Bag)

2) prawidłowym przygotowaniu odpadów polegającym na:

  • NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonkę, śmieci itp.,
  • usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe ilości zabrudzeń ziemią, gdyż duże ilości ziemi  w odpadach folii będą wpływały negatywnie na wagę i w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na osiągnięcie efektu ekologicznego.

3) załadunku odpadów zgodnie z rodzajem  kontenera lub samochodu, stosując się do poleceń obsługi odbierającej odpady.

Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu.

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem.

Odpady należy dostarczyć własnym transportem w dniu 20 listopada 2023r. na terem PSZOK w Jeziorzanach, Jeziorzany, ul. Blizocka 31, od 9.00 do godziny 15.00.