190. Rocznica Bitwy pod Łysobykami, AKTUALNOŚCI, Galeria

190. Rocznica Bitwy pod Łysobykami. Zdjęcia.

Zatem powróćmy raz jeszcze do dnia 20 czerwca…

Po uroczystości…

Rok 2021, 20 Czerwca.

190 lat wcześniej, w tym miejscu, w którym dzisiaj składamy symboliczny hołd walczącym i poległym w Bitwie pod Łysobykami, nasi przodkowie walczyli o to by być wolnym, w wolnym kraju. Pomijając wynik tej bitwy, jej najpierw przygotowanie, potem prowadzenie, w końcu przyczyny porażki, na końcu pozostaje jedno pytanie: Dlaczego? Znając ówczesne realia polityczne, społeczne, położenie Polaków, powiemy że nie było innego wyjścia, że tak należało zrobić, że tylko „rzucenie” się na przeciwnika da upragniony efekt.

Ileż to w naszej historii mieliśmy już takich przełomowych momentów. Ileż razy aspiracje były większe niż możliwości. Ileż razy te właśnie wyjątkowe momenty miały nas odmienić, odmienić Naród. Ileż to razy też po prostu nie wyszło.

Czy to sprawiało, czy te porażki sprawiały, że wewnętrzny głos każdego z walczących, a nawet całego Narodu miałby właśnie kolejny raz powiedzieć „to nie tak, to się nie uda”?

Rozważania historyków pełne są sprzeczności. Teoretyzowanie o tym „co by było gdyby”, jeśli prowadzi do pogłębienia dyskusji, przedstawienia nowych informacji czy tylko pytań jest jak najbardziej zasadne i potrzebne. Potrzebne też nam, mieszkańcom, patrzącym na to niejako z boku. Choć i my idąc do przodu, chcemy pamiętać o tym co za nami, chcemy nie tylko wspominać ale i ciągle przypominać, bo kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

__________________________________________________________________________________________________________________

Uroczyste „Obchody 190. Rocznicy Bitwy pod Łysobykami” nie mogłyby odbyć się bez pomocy wielu osób. Wymienię osoby i organizacje, które brały udział w przygotowaniach i realizacji tej uroczystości.

Podziękowania dla:

Pierwsze i najważniejsze podziękowania należą się Bogu – bez Niego nic nie zadziałoby się w tym miejscu. Ta msza i uroczystość to nasza forma podziękowania za ten czas, miejsce i ludzi tu zgromadzonych,

Stowarzyszenia Nasza Historia z Opola Lubelskiego – [reprezentujące] 16 pułk piechoty liniowej z okresu powstania listopadowego, działającego od dwutysięcznego trzynastego roku,

Stowarzyszenia Artylerii Dawnej „Arsenał” – organizację istniejącą od dwa tysiące piątego roku, zrzeszającą pasjonatów artylerii i Powstania Listopadowego,

Pani Małgorzaty Szabelskiej – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeziorzanach oraz pracownikom biblioteki za realizację projektu w ramach, którego spotkaliśmy się dnia 20 czerwca br.,

Pana Krzysztofa Karczmarza – pracownikowi Urzędu Gminy Jeziorzany – który wykonał tytaniczną pracę aby to wszystko skoordynować,

Pracowników Urzędu Gminy Jeziorzany – którzy zadbali o wygląd tego miejsca oraz przygotowali to miejsce abyśmy mogli tutaj bezpiecznie przebywać,

Prof. UMCS Dariusza Tarasiuka, za wygłoszenie prelekcji historycznej,

Druhów z jednostek OSP z terenu gminy Jeziorzany, i nie tylko. Udział wzięli:

 1. KSRG OSP Jeziorzany.
 2. OSP Przytoczno Osiedle.
 3. OSP Blizocin.
 4. OSP Krępa.
 5. OSP Skarbiciesz.
 6. OSP Stoczek Kocki.
 7. OSP Walentynów.
 8. OSP Wola Blizocka.
 9. OSP Charlejów.

Pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych za przybycie i nadanie rangi podniosłej uroczystości,

Pocztu sztandarowego ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie za przybycie i nadanie rangi podniosłej uroczystości,

Jednostki OSP Przytoczno Osiedle, która przy każdych rocznicowych uroczystościach w tym miejscu angażuje się w oprawę  jak też w przygotowania terenu oraz zapewnienie bezpieczeństwo przebywającym,

Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowanie poczęstunku dla nas. Udział wzięły:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Jeziorzanach „Jeziorzanki”.
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Krępie.
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Skarbicieszu „Skarbeńki”.
 4. Koło Gospodyń Wiejskich „Z Wiejskiego Podwórza'” w Stoczku Kockim.
 5. Koło Gospodyń Wiejskich „Walentynka” w Walentynowie.

Stowarzyszenia „Razem dla Krępy” z Krępy za pomoc w przygotowaniu uroczystości,

Zespołu Śpiewaczego KUMY z Przytoczna za oprawę muzyczną wydarzenia,

Pana Andrzeja Głodka – Właściciela firmy AGRO-LIFT za pomoc w realizacji tej uroczystości,

Księdza proboszcza Marka Andrzejuka za odprawioną mszę świętą,

Pani Elżbiety – Naszej Organistce, za oprawę muzyczną.

Panów: Pawła (zdjęcia) i Pawła (film),

Nadleśnictwa Radzyń Podlaski za współpracę,

Policji – Policjantów z Komisariatu Policji w Kocku za zapewnienie bezpieczeństwa,

Gości, Mieszkańców – za udział w uroczystościach. Tylko razem stanowimy siłę, prawdziwą wspólnotę.

_____________________________________________________________________________________________________________

SENTENCJA… czyli co zostało nam po uroczystości…

A już zupełnie na zakończenie:

Przytoczę słowa, które napisałem po obchodach w zeszłym roku:

Za chwilę to my będziemy historią – co o nas zatem powiedzą? Czy w ogóle powiedzą?

I może spróbuję odpowiedzieć…

Wierzę w to, że to co tutaj budujemy i zostawiamy naszym następcom, że to wszystko wystarczy aby pamięć i o tych minionych wydarzeniach i o nas nie zatarła się.

Ta swoista sztafeta pokoleń trwa, bądźmy jej uczestnikami, aktywnymi uczestnikami.

______________________________________________________

Ponad 170 zdjęć. Nasza uroczystość w obiektywie Pawła Szymanka.

Fotografie, które możecie oglądać powstały dzięki www.szymanekpawel.pl Dziękuję za świetne zdjęcia, nie tylko jeśli chodzi o jakość a przede wszystkim o uchwycenie „tego czegoś” – właściwego momentu.