Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

2020-02-04 21:17 Nieodpłatna pomoc prawna – z porad można skorzystać w każdy wtorek od godziny 12.30 do 16.30 w Urzędzie Gminy w Jeziorzanach, pokój na parterze – oznaczony tabliczką „Nieodpłatna...