Program Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” po zmianach.

2020-08-11 22:00

Ochrona jakości powietrza to jedno z istotnych wyzwań, z którym mierzymy się, dążąc do zapewnienia bezpiecznej przyszłości mieszkańcom Polski. Ministerstwo Klimatu dokłada starań, aby podejmowane w tym zakresie działania cechowała skuteczność w realizacji założonych pro środowiskowych celów, w tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki ofercie finansowej Programu „Czyste Powietrze” każdy Polak – poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę źródła ciepła – może nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając w ten sposób komfort i standard swojego życia.

W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu, od 15 maja br. uproszczone zostały zasady Programu oraz ograniczono do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadzono ponadto możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skrócono czas rozpatrywania wniosków. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.
Szczegóły również na ulotkach, do pobrania poniżej:
ulotka A5
broszura