AKTUALNOŚCI

Ankieta – LGD

„Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Jeziorzany. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.

Link do ankiety: 

Gmina Jeziorzany – https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=6780647b1&&c=9cbca46b

Ankieta dostępna będzie do dnia 20 lutego 2023 r.