AKTUALNOŚCI, Program Czyste Powietrze

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy na dzień 31marca 2024 r.

Aktualne informacje na temat projektu:

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, Zastępca Wójta, I piętro.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku – 8.00 – 16.00

Telefon: 81 85 78 001

www.jeziorzany.eu/

Więcej informacji można uzyskać w bezpośrednim oficjalnym linku http://www.czystepowietrze.gov.pl/

Dane liczbowe dotyczące wdrażania Programu na terenie Gminy Jeziorzany:

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 99
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 62
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 43
  • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 1 380 688,86 zł

Raport kwartalny ze stanem na dzień 31 marca 2024 r.