AKTUALNOŚCI

Ankieta LGD.

„Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Jeziorzany. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=d3b5497ce&&c=9cbca46b

Ostateczny termin na wypełnienie ankiety to 10 lutego 2021 roku.

2021-01-22 00:31