AKTUALNOŚCI

Ankieta – Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

Szanowni Państwo!
Prosimy o wyrażenie opinii na temat warunków życia w Waszej gminie oraz ocenę funkcjonowania LGR poprzez wypełnienie poniższych ankiet. Ankiety są anonimowe, a ich wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

1. ANKIETA monitorująca poziom satysfakcji mieszkańców obszaru objętego LSR

2. ANKIETA monitorująca ocenę funkcjonowania LGR

S t o w a r z y s z e n i e
Lokalna Grupa Rybacka
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”