AKTUALNOŚCI, PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Budowa Parku Rekreacji w Przytocznie – wykonanie strefy streetworkoutu i małej architektury – umowa o dofinansowanie zadania podpisana.

Gmina Jeziorzany realizuje projekt pn. „Budowa Parku Rekreacji w Przytocznie – wykonanie strefy streetworkoutu i małej architektury” na podstawie umowy (nr 00170-6523.2-SW0310219/22/23) zawartej z Województwem Lubelskim z siedzibą w ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego, w imieniu którego działają:

  1. Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. Adrian Górski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tytuł operacji: Budowa Parku Rekreacji w Przytocznie – wykonanie strefy streetworkoutu i małej architektury.

Cel: Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej obszaru objętego LSR poprzez budowę Parku Rekreacji w Przytocznie.

Miejsce realizacji: województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Jeziorzany, miejscowość Przytoczno, działki 3/61 i 3/62 – obręb PRZYTOCZNO-PGR

Pomoc finansowa – 156 417,00 zł (85% wartości zadania)

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki) – 132 954,45 zł

Wartość zadania ogółem – 184 020,29 zł

Termin wykonania zadania – do dnia 30 listopada 2023 r.