Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków od 1 lipca 2021 roku.

Od 1 lipca 2021 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów … Czytaj dalej Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków od 1 lipca 2021 roku.