Komunikaty, KORONAWIRUS

COVID-19 – Apel do uczniów i rodziców

2020-03-12 10:45

APEL DO UCZNIÓW I RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Decyzją władz oświatowych, podjętą w trosce bezpieczeństwo zdrowotne, od dnia 12 marca 2020 r. zostały zawieszone zajęcia szkolne. Konieczna przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki dla uczniów. Wolnego czasu nie należy przeznaczać więc wbrew celom, dla których został ustanowiony. Uczniowie powinni więc unikać miejsc, gdzie mogą występować duże skupiska ludzi, w szczególności przemieszczać się komunikacją publiczną, przebywać w galeriach handlowych, uczestniczyć w imprezach itp.
Prosimy Państwa Rodziców o zachęcanie, a uczniów do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Możecie w tym celu wykorzystać materiały przygotowane przez Waszych nauczycieli, zamieszczone na internetowych portalach edukacyjnych oraz wykorzystywać funkcjonalności dziennika elektronicznego i kontakt telefoniczny do nauczycieli. Te wszystkie możliwości są do Waszej dyspozycji bezpłatnie przez cały czas zawieszenia zajęć. Pozwolą one Wam rozwinąć kompetencje oraz ugruntować i poszerzyć wiedzę, co ma szczególne znaczenie dla tych z Was, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.
Równocześnie prosimy Państwa Rodziców i wszystkich uczniów o przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie oraz stosowanie się do zaleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne.


Mariusz Grobel

/-/

Wójt Gminy Jeziorzany