Komunikaty, KORONAWIRUS

COVID-19. Informacja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Informacja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zapewnieniu transportu do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, informujemy, że zgodnie z przyjętymi na szczeblu centralnym ustaleniami, pomocą w tym zakresie objęte zostaną osoby:

  1. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
  2. mające – obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie – trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

Osoby zainteresowane dowozem, muszą znać swój wyznaczony termin szczepienia.
Osoby objęte tą formą pomocy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.
Dla mieszkańców, którzy spełniają jeden z wyżej wymienionych warunków Urząd Gminy Jeziorzany uruchomił  infolinię czynną pod numerem telefonu (81) 85 78 025 w godz. od 800 do 1600

2021-01-28 12:28