PO PC 2014 – 2020

Cyfrowa Gmina.

Rozwój cyfrowy Gminy Jeziorzany oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, (szczegóły w linku poniżej):

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu


W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Jeziorzany oraz zakup oprogramowania biurowego oraz poprawę cyberbezpieczeństwa Urzędu.
W ramach przyznanego grantu zaplanowano:
– zakup 7 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz 1 komputera przenośnego typu laptop;
– zakup i wdrożenie ochrony brzegowej sieci urzędu;
– zakup i wdrożenie zintegrowanego rozwiązania do backupu;
– zakup i wdrożenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury sieciowej.

Planowane w ramach projektu zakupy sprzętu komputerowego i usług, mają na celu wsparcie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Jeziorzany a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Jeziorzany. Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa danych poprzez zakup serwera i oprogramowania do backupu. Dla zabezpieczenia danych zostanie zakupione specjalistyczne oprogramowanie do zabezpieczenia i odzyskiwania danych serwerów oraz stacji roboczych i laptopów.

W celu rozwoju usług cyfrowych skierowanych niezbędna jest inwestycja mająca na celu dostosowanie lokalnej sieci komputerowej do obecnie panujących standardów. Wymiana sprzętu na nowy da podstawę do sprawniejszego funkcjonowania Urzędu i uruchomieniu w niedalekiej przyszłości usługi skierowane do mieszkańców. Zakup platformy szkoleniowej dla pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa pozwoli przeprowadzić szkolenia, podnoszące świadomość i wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa w miejscu pracy.

Realizacja wszystkich założeń ujętych w grancie sprawi, że Urząd Gminy Jeziorzany będzie miejscem o wysokim poziomie bezpieczeństwa informatycznego, z możliwością dostarczania mieszkańcom nowych usług.