AKTUALNOŚCI, Program Czyste Powietrze

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy na dzień 29 września 2023 r.

Jak skorzystać, od czego zacząć? – kliknij w obrazek poniżej.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, parter – pokój nr 6

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku – 8.00 – 16.00

Telefon: 81 85 78 001

www.jeziorzany.eu/

Więcej informacji można uzyskać w bezpośrednim oficjalnym linku http://www.czystepowietrze.gov.pl/

Dane liczbowe dotyczące wdrażania Programu na terenie Gminy Jeziorzany:

Stan na dzień 29 września 2023 r.

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 80
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 51
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 37
  • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 1 103 936,20 zł

Raport kwartalny ze stanem na dzień 29 września 2023 r.