Program Czyste Powietrze

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.

Założenia Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w wersji obowiązującej od dnia 25 stycznia 2022 r.
Jak wypełnić i wysłać wniosek o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych od dnia 25 stycznia 2022 r.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, parter – pokój nr 6

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku – 8.00 – 16.00

Telefon: 81 85 78 001

www.jeziorzany.eu/

Więcej informacji można uzyskać w bezpośrednim oficjalnym linku http://www.czystepowietrze.gov.pl/

Dane liczbowe dotyczące wdrażania Programu na terenie Gminy Jeziorzany:

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 59
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 40
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 32
  • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 827 431,92 zł

Raport kwartalny ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 r.