AKTUALNOŚCI, Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – GMINA JEZIORZANY 01.07.2022 – 30.06.2023

Odpady komunalne odbierać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp.z o. o.,

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 93, tel.25 755 31 55

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny w godz. 8.00-16.00, ul. Blizocka 33, 21-146 Jeziorzany po telefonicznym zgłoszeniu tel. 81 857 80 01 wew.104.