AKTUALNOŚCI, Gospodarka odpadami

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.