AKTUALNOŚCI, RPO WL 2014-2020

I miejsce dla Gminy Jeziorzany w kategorii GMINA EKOEFEKTYWNA w Rankingu „EKOgminy”.

I miejsce dla Gmina Jeziorzany w kategorii GMINA EKOEFEKTYWNA – w mojej ocenie najważniejsza kategoria w tym RANKINGU!

Wójt Gminy Jeziorzany Mariusz Grobel

Poniżej relacja i opis wydarzenia. Znalazł się również krótki film.


Ekogminy z województwa lubelskiego wybrane!

Szesnaście samorządów lokalnych z województwa lubelskiego zdobyło laury i tytuł „EKOgminy” podczas gali podsumowującej najbardziej ekologiczne gminy z naszego regionu. Wydarzenie odbyło się 22 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Ranking, na podstawie którego wyłoniono laureatów, przygotował „Kurier Lubelski” w ścisłej współpracy merytorycznej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (UMWL) oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW).

Ranking „EKOgmina” został stworzony, aby nagradzać oraz zachęcać gminy do dbania o środowisko i – co za tym idzie – swoich mieszkańców.  W zestawieniu  brane były  pod uwagę zrealizowane przez gminę projekty w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), a także w programach Czyste Powietrze, Agroenergia, Wapnowanie i  Moja Woda.   

W ostatnim okresie programowania przekazaliśmy gminom i powiatom ok. 3 miliardów zł na inwestycje proekologiczne. W nowym okresie programowania będzie to kwota ponad 3 mld złwylicza Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa. – W połączeniu ze środkami pochodzącymi od rządu i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami jest to potężne dofinansowanie do inwestycji, na które mieszkańców regionu nigdy by nie było stać – dodaje. 

Kapituła konkursu wybrała najlepsze samorządy w pięciu kategoriach. Oto nasi zwycięzcy:

GMINA EKOEFEKTYWNA
Laureaci byli oceniani według sumy wartości zrealizowanych projektów proekologicznych  przez gminę w ramach środków  RPO WL oraz PROW w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.  
I miejsce: Gmina Jeziorzany
II miejsce: Gmina Drelów
III miejsce: Gmina Rybczewice

GMINA EKOSKUTECZNA
W tej kategorii pod uwagę brana była suma wartości zrealizowanych projektów proekologicznych przez gminę w ramach środków RPO WL oraz PROW  na lata 2014-2020 
I miejsce: Miasto Zamość
II miejsce: Gmina Ryki
III miejsce: Gmina Głusk

GMINA EKOAKTYWNA
W tej kategorii liczyła się liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w programach Czyste Powietrze, Agroenergia, Wapnowanie i Moja Woda w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.  
I miejsce: Gmina Podedwórze
II miejsce: Gmina Obsza
III miejsce: Gmina Ulan-Majorat

GMINA EKOOPERATYWNA
W tej kategorii liczyła się liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w programach Czyste Powietrze, Agroenergia, Wapnowanie i Moja Woda.  
I miejsce: Gmina Lublin
II miejsce: Miasto Biała Podlaska
III miejsce: Gmina Niemce

GMINA EKOZAANGAŻOWANA
W tej kategorii liczyła się liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze za pośrednictwem gminy.  
I miejsce: Miasto Chełm
II miejsce: Gmina Miasto Biłgoraj
III miejsce: Miasto Łuków 

GMINA EKOINNOWACYJNA
Nagroda specjalna kapituły: Gmina Dębowa Kłoda 

Statuetki i gratulacje reprezentantom wyróżnionych samorządów przekazywali: prezes „Kuriera Lubelskiego” Dariusz Kołacz, Wicemarszałek Województwa Michał Mulawa, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Dyrektor Biura Ministra Klimatu i Środowiska i przewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie Michał Wójcik.

Gala podsumowująca ranking była też okazją do przeprowadzenia debaty „Transformacja Energetyczna – szanse i zagrożenia”, która została podzielona na dwa bloki. W pierwszym udział wzięli reprezentanci instytucji związanych z kształtowaniem polityki środowiskowej: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Związku Gmin Lubelszczyzny; jak również delegaci spółki „Lubelski Węgiel Bogdanka”, Polskiej Grupy Energetycznej i Regionalnego Centrum Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Lublinie. Do udziału w drugim bloku debaty zostali zaproszeni przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Lublin, a także spółek Centrum Nowoczesnych Technologii oraz „Zielona Energia”. Moderatorem debaty był dr hab. inż. Paweł Węgierek, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej,

Środowe wydarzenie odbyło się w ramach prowadzonej przez UMWL kampanii edukacyjnej „Lubelskie dla środowiska” i było objęte honorowym patronatem m.in. przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.lubelskie.pl

Informacje o tym projekcie również na stronach Kuriera Lubelskiego: https://kurierlubelski.pl/wiemy-ktore-gminy-sa-najbardziej-eko-za-nami-gala-eko-gmina-podsumowujaca-ranking-kuriera-lubelskiego-wideo-zdjecia/ar/c3-16449453