AKTUALNOŚCI

Informacja dla rolników – przymrozki wiosenne

 

W związku ze zgłaszanymi przez rolników stratami w uprawach sadowniczych  spowodowanymi wystąpieniem przymrozków wiosennych  informuje iż wnioski o szacowanie strat w uprawach można składać w siedzibie Urzędzie Gminy Jeziorzany najpóźniej do dnia 6 czerwca 2024 roku.

Przypominamy że powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz powierzchnia poszczególnych upraw zgłoszona we wniosku musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, który producent rolny składa do ARiMR na 2024r. (dlatego wskazane jest najpierw złożyć Wniosek o dopłaty bezpośrednie na 2024r. a następnie Wniosek o oszacowanie szkód, co pozwoli na uniknięcie rozbieżności w uprawach i powierzchniach). Rolnicy posiadający zwierzęta zobowiązani są dołączyć oświadczenie o ilości posiadanych zwierząt.

Do wniosku proszę dołączyć:

– Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2024 rok, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa, (wniosek bez mapek) – nie jest to wymóg

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu  818578001

             Wójt Gminy Jeziorzany

              Katarzyna Pietrzak

Pliki do pobrania