AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wpisany pierwotnie dnia 2019-10-28 07:56

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Jeziorzany wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani przedmiotowym tematem na terenie Gminy Jeziorzany winni złożyć informację o rodzajach i  ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej (w załączniku).

Sposób składania informacji:  Urząd Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany, w sekretariacie urzędu lub pocztą na wskazany wyżej adres.

Termin składania informacji:   do dnia 20.11.2019 r.

Deklaracja dotycząca folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalnosci rolniczej w gospodarstwie rolnym 
 

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Dane kontaktowe w razie pytań bądź wątpliwości:

  1.  Paweł Siwek, Urząd Gminy Jeziorzany, tel.: 81 85 78 001