Komunikaty, KORONAWIRUS

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) informuję, że
z dniem 11 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego
2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 353),
wprowadzające nowe uregulowania w zakresie obowiązywania dotychczasowych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie rozporządzenia
zmieniającego m.in.:
– do 7 dni skrócono okres trwania kwarantanny dla podróżujących przybywających
na terytorium RP (zarówno ze strefy Schengen, jak i spoza niej) – dla osób bez
ważnego Unijnego Certyfikatu COVID,
– okres obowiązywania obowiązkowej kwarantanny dla osób, które prowadzą
wspólne gospodarstwo domowe z osobą, która otrzymała pozytywny wynik testu
w kierunku SARS-CoV-2 skrócono do czasu trwania izolacji osoby z pozytywnym
wynikiem testu (tj. 7 dni),
– spośród osób, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z osobą, która
otrzymała pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 z obowiązku odbycia
obowiązkowej kwarantanny wyłączone zostały osoby, które w okresie nie dłuższym
niż 30 dni przed dniem otrzymania pozytywnego wyniku testu domownika
objętego izolacją zakończyły izolację, izolację w warunkach domowych
lub hospitalizację z powodu zakażenia COVID-19.
Ponadto wprowadzono inne uregulowania dotyczące dotychczasowych ograniczeń, nakazów
i zakazów.

Szczegóły poniżej w plikach załączonych do niniejszego artykułu.