AKTUALNOŚCI, Komunikaty, KORONAWIRUS

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 18 maja 2022 r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 18 maja 2022 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) informuję, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 1027), stan epidemii na obszarze kraju został odwołany z dniem 16 maja 2022 r. Natomiast rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028) został wprowadzony na obszarze kraju stan zagrożenia epidemicznego z dniem 16 maja 2022 r.

Dodatkowo informuję z dniem 16 maja 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1025), wprowadzające zmianę polegającą na zastąpieniu określenia „stanu epidemii” – stanem zagrożenia epidemicznego. Natomiast, rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2022 r. (Dz. U. poz. 928) został wydłużony do 31 maja 2022 r. okres obowiązywania nakazu zakrywania ust i nosa w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza, oraz w aptekach.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka