Komunikaty, KORONAWIRUS

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 25 stycznia 2022 r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 25 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) informuję, że
z dniem 24 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 149),
wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2