Komunikaty, KORONAWIRUS

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 9 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn.
zm.) informuję, że z dniem 31 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. poz. 210), wydłużające termin obowiązywania
dotychczasowych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii
wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do dnia 28 lutego 2022 r.
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/