AKTUALNOŚCI, Inwestycje

Infrastruktura rekreacyjna w Walentynowie

Koło Gospodyń Wiejskich „Walentynka” realizuje operację współfinansowaną ze środków UE pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Walentynów”. Operacja jest realizowana w ramach działania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem w ramach działania 4.6  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. W ramach realizowanej operacji powstaje plac rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu z urządzeniami do „fitness”, altanką, bramkami do gry w piłkę nożną, koszami do gry w koszykówkę. Całość jest ogrodzona i zabezpieczona. Jest to jednocześnie miejsce do spotkań i integracji lokalnej społeczności.
W ramach operacji zostaną osiągnięte następujące rezultaty: powstanie nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze działania LGD oraz Gminy Jeziorzany. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte zakładane cele, które przyczynią się do promocji i rozwoju infrastruktury rekreacyjnej na obszarze działania Lokalnej Grupy

Działania. Całkowita wartość projektu: 98 400,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 93 100,00 PLN