AKTUALNOŚCI

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN)
zaprasza do udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i
Inicjatywy”.

Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Państwa wieś (gmina)
może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.

Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

Uprzejmie prosimy o udostępnienie na Państwa stronach plakatu konkursu
(w załączeniu) oraz rozpowszechnienie informacji w mediach
społecznościowych: