Nieodpłatna pomoc prawna

Komunikat – Nieodpłatna pomoc prawna

2020-03-17 08:56  
Informacja dotycząca tymczasowego zawieszenia osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
 W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz w trosce
o bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin, informujemy o czasowym zawieszeniu  osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Porady prawne będą udzielane telefonicznie pod numerami telefonów (numery telefonów dostępne tylko podczas danego dyżuru).
W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail na adres [email protected]wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.docx
wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf

Wszelkie bieżące informacje na temat funkcjonowania porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lubartowskiego będą zamieszczane na stronie www.powiatlubartowski.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Numery telefonów – informacja.