AKTUALNOŚCI

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” – ankieta. Zachęcamy do wypełnienia.

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną
Wieprza i Leśnym Szlakiem” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata
2023-2027.

W związku z procesem tworzenia koncepcji rozwoju obszaru LSR zwracamy się do
Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w te prace poprzez wypełnienie fiszki
projektowej.

Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań
inwestycyjnych jak i projektów miękkich. Wnioskodawcą mogą być zarówno gminy i
jej jednostki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, rolnicy oraz osoby
fizyczne.

Informacje podane przez Państwa w fiszce projektowej
wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii
Rozwoju.
Wypełnij formularz
Utwórz własny Formularz Google