AKTUALNOŚCI

LOWE w gminie Jeziorzany.

2020-08-25 20:33

Szanowni Państwo, Gmina Jeziorzany planuje utworzyć Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Jeziorzanach (LOWE w gminie Jeziorzany), ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy naszego regionu będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje.   Proszę o wypełnienie kwestionariusza i dostarczenie go do: Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorzanach lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeziorzanach lub Urzędu Gminy Jeziorzany lub wysłać go na adres mail: [email protected].
Wypełniony formularz można złożyć do dnia 7 września br.
Kwestionariusz do pobrania tutaj – proszę kliknąć.
 Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II” realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.