AKTUALNOŚCI, RPO WL 2014-2020

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jeziorzany.

Modernizacja oświetlenia ulicznego – konkurs rozstrzygnięty! Konkurencja duża, więc tym bardziej cieszy wiadomość, że Gmina Jeziorzany znalazła się na liście Beneficjentów. Dnia 24 lipca 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się wręczenie umów. Gmina Jeziorzany w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO WL na lata 2014-2020 realizować będzie projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jeziorzany”. Umowę odebrałem z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego. Realizacja tego zadania polegać ma m.in. na wymianie istniejącego oświetlenia ulicznego – oprawy i wkłady na energooszczędne ledowe. Więcej o tym przeczytacie tutaj: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie-na-energooszczedne-oswietlenie

Projekt ma na celu ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę efektywności energetycznej Gminy Jeziorzany poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz wykonanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem.


Projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jeziorzany” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 promocja niskoemisyjności.