AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” informuje, że w dniach 06.12.2021 – 20.12.2021 będzie miał miejsce nabór wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

W związku z powyższym przesyłamy w załączeniu plakaty informujące o ogłoszonym naborze. Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia https://lgr-lubelskie.pl/ogloszenie-o-naborach-wnioskow-2/.