AKTUALNOŚCI, Wydarzenia

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2022 r. w Gminie Jeziorzany.

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada 2022 r. w naszej Gminie.

Podziękowania dla księdza proboszcza Marka Andrzejuka za wygłoszone Słowo Boże.

Dziękuję Naszym Druhom z jednostek OSP za obecność na dzisiejszej mszy.

Na Was zawsze można liczyć.

Za obecność dziękuję również delegacji uczniów i nauczycieli wraz ze sztandarem, ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie.

Za oprawę muzyczną – wspaniałe wykonanie pieśni dziękuję Scholi Dorosłych z Jeziorzan, pod przewodnictwem Pani Elżbiety Miłosz.

Niech żyje Wolna Polska.

Mariusz Grobel

Wójt Gminy Jeziorzany.