AKTUALNOŚCI, Pomoc społeczna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA / NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE – 2022 ROKU

Starostwo Powiatowe w Lubartowie informuje, że w 2022 r. na terenie powiatu lubartowskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Forma zapisu:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, bezpośrednio w punkcie, telefonicznie lub poprzez zgłoszenie e-mail.  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym poniżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów:

godz. 7:30 – 11.30, od poniedziałku do piątku – Adwokaci

godz. 11:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku – Radcowie Prawni

tel.: 691 803 378, [email protected]

 • Dom Pomocy Społecznej w Kocku

ul. Kościuszki 1, 21-150 Kock:

godz. 12:30 – 16:30, od środy do piątku – organizacja pozarządowa

tel. 695 479 038; [email protected]

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju,

ul. Kościelna 4, 21-136 Firlej

godz. 12:30 – 16.30, poniedziałek – organizacja pozarządowa

tel. 695 479 038; [email protected]

 • Urząd Gminy Jeziorzany,

ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany

godz. 12:30 – 16:30, wtorek – organizacja pozarządowa

tel. 695 479 038; [email protected]

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji:

 • Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim,

ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski

godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa

tel. 695 479 038; [email protected]

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach zgłoszonych przez osobę uprawnioną, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • nieodpłatną mediację.

Dyżury specjalistyczne:

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje: Dyżury specjalistyczne

Należy pamiętać o stosowaniu się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

– ZAKRYWANIU UST I NOSA (obowiązek stosowania masek)

– DEZYNFEKCJI RĄK

– ZACHOWANIU BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI