AKTUALNOŚCI, Gospodarka wodna

Nowe stawki taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeziorzany.

Informacja dla Mieszkańców Gminy Jeziorzany.

Informuję, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzone zostały na okres 3 lat nowe stawki taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeziorzany. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 sierpnia 2021 r. Stawki abonamentowe pozostają bez zmian.

W tabeli przedstawiono aktualne ceny.