AKTUALNOŚCI, Ochrona środowiska

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynku – termin mija 30 czerwca 2022 r.

Ważna informacja dla mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli lub zarządców budynków. Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. należy składać obowiązkowe deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw!

Deklaracje można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Jeziorzany lub w formie elektronicznej przez stronę internetową: ceeb.gov.pl (tam również dostępne są formularze do pobrania)

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe i musi to zrobić właściciel lub zarządca każdej nieruchomości, która posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.