AKTUALNOŚCI

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie

2019-10-28 09:35

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 24 października 2019r. o sporządzeniu  projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie. Uwagi do projektu może wnosić każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego